Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  11.03.2019 Інф-ція про загальну к-сть акцій та голосуючих акцій на 04.03.2019р.


 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.03.2019 р.:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ  ІНВЕСТ» (далі – Товариство) у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що станом на 04.03.2019 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «17» квітня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 8 400 000 (вісім мільйонів чотириста тисяч) простих іменних акцій.

 

Директор ПрАТ  «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» В.В.Подгорна

ProEmitent.INFO